yaklaşık 18 milyon doğrudan iş sağlıyor ve AB’nin GSYİH’sinin yaklaşık% 9’una katkıda bulunuyo