Mozaik keşfi İngiltere’nin erken ortaçağ tarihine yeni bir ışık tutuyor