“İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe”