Aydın Tabip Odası “Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir”