Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatlar yüzde 99 oranında tamamlandı