Sadır Caparov: Rusça, Kırgız Cumhuriyeti’nde resmi dil olarak kalmalı

BİŞKEK, Sadır Caparov sosyal ağlardaki sayfasında, tartışılan Anayasa taslağında Rus dilinin durumuna ilişkin görüşünü paylaştı.

Bu nedenle, ona göre, Rus dili zorunlu olarak ülkedeki resmi dil olarak kalmalıdır.

‘’Dün anayasa toplantısının üyelerinden biri Rus dilinin resmi statüsünün kaldırılmasını teklif etti. Bu teklif tamamen yanlış. Rusça, BM kürsüsünde kullanılan altı dilden biridir. Ayrıca asırlardır kullandığımız ve halkları birleştiren bir dildir. Avrasya devletleriyle ilişkilerde ve bağlarda Rus dili olmadan bağlantı yapmak imkansızdır. Bu nedenle, Rus dili mutlaka ülkemizde resmi dil olarak kalmalıdır,” diye Sadır Caparov Facebook sayfasında yazdı.

Kaynak: GBNews,tr.kabar.kg/

Mamıtov: Siyasi ve dil meselesiyle ilgili herhangi bir oyun Kırgızistan’da kabul edilemez

Kırgız Cumhuriyeti Geçici Cumhurbaşkanı ve Cogorku Keneş Törağası Talant Mamıtov, dil meselesiyle ilgili olarak halk arasında güncel tartışmalar hakkında yorum yaptı.

“Siyasi oyunlar ve dil meselesiyle ilgili her türlü ima Kırgızistan’da kabul edilemez. Dil faktörü, toplumumuzda bir istikrar ve etnikler arası uyum faktörü olarak düşünülmelidir.

Anavatana sevgi ve bağlılık anadile olan sevgi ve bağlılıkla başlar.

Bağımsızlık yıllarında, Kırgız dilinin devlet dili olarak rolünü ve otoritesini güçlendirmek için çok şey yapıldı. Kırgız dilinin merkezi ve yerel yönetim organlarının büro çalışmalarında bir devlet dili olarak işlemesini sağlamak için çalışmalar devam etmektedir. Devlet dilinin kullanımının yasal dayanağı gelişiyor. Özel ders kitapları, sözlükler ve öğretim yardımcıları, video ve ses materyalleri oluşturulmakta, modern öğretim yöntemleri tanıtılmaktadır.

Esas mesele, dil politikasının çok etnikli bir devlet ve açık bir sivil toplum geliştirmeyi, Kırgız dilinin pekiştirici rolünü güçlendirmeyi ve diğer etnik grupların dillerini geliştirmeyi amaçlamasıdır.

Rus dili ise Kırgız halkı için çok yakın bir dildir. “Rusça ve Kırgız dilleri bir kuşun kanadıdır” sözüne şaşmamalı. Rus dili 19. yüzyılın ortalarından beri modern Kırgızistan topraklarında yaygınlaştı. Dağlık bölgemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli rol oynadı.

Tarihsel olarak Rus dili, Kırgız kültürü ve eğitim sisteminin oluşumunda büyük ilerici bir rol oynamıştır. Kırgızların dünyayı öğrendiği ve tam tersine dünya Kırgız’ı öğrendiği Rus dili aracılığıyla oldu. Bunun çarpıcı bir örneği, Chingiz Aytmatov’un büyük çalışmalarıdır.

Kırgızistan’dan Rusya’ya işçi göçünün ana akışları ülkenin bölgelerinden geliyor. Kırgız halkının resmi dili öğrenmek istemesinin sebeplerinden biri de budur.

Kırgızistan ve Rusya her zaman dost oldu ve olacak. Ülkelerimizin tarihsel yolu birçok yönden benzerdir. Rusya, Kırgızistan’ın ana stratejik ortağıdır.

Bugün, AEB çerçevesinde, ana iletişim aracı olan Rus dili olduğu için, Rus dili bilgisi ihtiyacı artmaktadır.

Resmi dilin ülkelerimiz arasında daha fazla etkileşim için iyi bir temel olacağına eminim.

Bu nedenle Anayasa Konseyi üyelerinin Kırgız dilini devlet dili, Rusçayı resmi dil olarak onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum.

Ana görevimiz, Kırgızistan halkının birliğini güçlendirirken, ülkede yaşayan tüm etnik grupların dillerini koruyarak, anadili, resmi ve diğer dillerinde akıcı olan yeni bir çok dilli Kırgız neslinin oluşmasında önemli bir faktör olan devlet dilinin tam ölçekli işleyişini sağlayan etkili bir dil politikası oluşturmaktır.” dedi Talant Mamıtov.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir