Aydın’da Jeotermal Santraller Kapatılsın, Jeotermal Kuyulara Civa Dökülüp Zıkkımın Kökü Gibi Kurutulsun

Aydın İlimiz Jeotermalden çektiği gibi geçmişte hiçbir şeyden bu kadar çekmedi. Aydın’ın geri kalmasının, yolların bozuk olmasının, otopark sorununun, alt yapı hizmetlerinin yapılmamasının, Aydın Spor 1923’ün Bölgesel Amatör Lige düşmesinin tek sebebi jeotermal kaynaklar. Başka suçlu yok…

Aydınlılar olarak başımıza ne geldiyse hep Jeotermal yüzünden geldi. Emsal illerimiz bizi ikiye üçe dörde katlarken biz il olarak jeotermal yüzünden geri kaldık. Nemelazım bir kaynakmış ki bu jeotermal bizim kökümüzü kuruttu. İllallah getirdi biz vatandaşlara…

O zaman bu jeotermal kuyulara Civa döküp zıkkımın kökü gibi kurutalım da şu dertten kurtulalım. Bize ne ülkeye, bize ne Aydın’a… Yıkılsın ülke, yansın Aydın, Umurunda mı dünya… Çıkar beynini pazara alıcı hazır…

Son zamanlarda bazı kesimler bu düşünceyi taşıyor. Tıpkı Aydın’da kurtuluş savaşında düşmanla mertçe savaşmak yerine Yunan müfrezesini davullu zurnalı karşılamaya gidenler gibi… Bunların içinde mutlaka o müfrezeyi karşılamaya gidenlerin torunları da var ki, iş çığırından çıkıyor…

Dünya Yenilenebilir öz kaynaklar konusunda varını yoğunu ortaya koyup bu kaynaklardan azami derecede faydalanmaya çalışırken, ülkemizde ve ilimizde beynini kiraya vermiş bazı kalemşörler, her şeyi bir kenara bırakmış kira bedelini ödemek için gece jeotermal karşıtlığı ile yatıyor sabah jeotermal karşıtlığı ile kalkıyorlar. Başka işleri yok. Zavallılar kiraya verdikleri beyinlerinin karşılığını ödemek için varını yoğunu ortaya koyuyorlar…

Bu beynini kiraya vermiş olanlara laf anlatması zor. Anlamazlar da… Ama benim Aydınımın yiğit efeleri bunlara pabuç bırakmaz, doğru nerede ise oraya yönelir ve ona inanır. Sözüm Aydın’ın yiğit efelerine, yiğit kızanlarına…

Efem! Aç kulağını dinle!  İşte doğru söz, işte doğru bilgi:

Jeotermalden dünyanın pek çok ülkesinde enerji üretimi, ısıtma, soğutma, sağlık turizmi, seracılık vb. pek çok alanlarda faydalanılmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu potansiyele sahip olan ülkeler için Jeotermal kaynaklar bulunmaz bir nimettir.

Bu bilinçle, Ülkemizde jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla yasal düzenlemeler getirilmiş ve teşvik edilmiştir. Türkiye’de jeotermal potansiyele en çok sahip olan İl ise Aydın’dır. Bu konuda dünyada yedinci Avrupa’da ise birinci sıradadır. Bu kadar muazzam bir potansiyeli Büyük Menderes Havzası bağrında taşımaktadır.

Aydın’daki Jeotermal kaynaklar yüksek derecedeki ısısı ile elektrik üretimi için bulunmaz bir nimettir. Bu nimet, santraller kurularak elektriğe dönüştürülmekte ve ülke ekonomisine katkılar sunmaktadır. Ayrıca bu santraller Devletin kurumları tarafından sürekli denetlenmektedir. Bir yanlışlığa tevessül edenler olursa ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Tabiata, canlılara ve çevreye zarar verici işlemlere ise kati surette müsamaha gösterilmemektedir.

Hal böyle iken,  Aydın Sevdalısı Vali Sayın Yavuz Selim Köşger çıtayı yükseltmiş, bu konuyu daha da geliştirerek jeotermalden sadece enerji üretimi değil bunun yanı sıra şehir ısıtması, soğutması, sağlık turizmi, tarımsal hizmetler ve seracılıkta da kullanımına imkân tanıyan projeler üretmiştir. Aydınlıların yarınlara daha kalkınmış, daha gelişmiş bir il olarak taşınması için proje üstüne proje üretmektedir.

Sayın Vali bütün enerjisini Aydın’ın daha yaşanabilir bir İl olması için sarf ederken, beyni pörsümüş, kendini aydın sanan nankörler ise ülke ve Aydın’ın yararına hiçbir projeleri olmadığı gibi faydalı işleri engellemek için de büyük çaba sarf etmektedirler. Bunların yaptığı en iyi iş, devleti, kurumları ve yöneticileri hedef tahtasına koyma becerileridir. Bu konuda epeyce talimliler… …Türk örf ve âdetine yabancı olduklarından, saygı, sevgi ve edep nedir bilmezler…

Aydınlı Yiğitler, bu tip insanlara hadi oradan höddük derler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir