Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nden Açıklama

KAMUOYUNA DUYURULUR

Son günlerde basın meslek ilkelerine uygun olmayan haber ve paylaşımlar nedeniyle yaşanan süreçte cemiyetimiz yönetim, disiplin ve denetleme kurulları, olağanüstü gündemle toplanarak aşağıdaki açıklamayı yapma kararı almıştır.

Aydın’da yayın yapan tüm gazetelerde, internet haber sitelerinde yer alan “Gazetemiz/İnternet haber sitemiz basın meslek ilklerine uymaya söz vermiştir” ibaresinin bazı meslektaşlarımızca dikkate alınmadığını üzülerek tespit ettik.

Gazetecilik mesleğinin kamu nezdinde saygınlığının güvencesi olan bu ilkelere uygun olarak yayın yapan meslektaşlarımıza öncelikle Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz. Fakat bu ilkeleri yok sayan, “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde, küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” ifadesini görmezden gelen mesleki zihniyeti asla kabul etmediğimizi ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tüzüğümüzün gereğini yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz.

Üzülerek şahit olduğumuz bir diğer konu ise şudur. Tüm meslektaşlarımızın da bildiği üzere, habere konu kişinin o anki aktif görevi ne ise kişi onunla anılır ve ifade edilir. Cemiyetimiz Genel Kurulu’nca 2016 yılında kendisine onursal başkanlık sıfatı verilmiş olmasına rağmen bu sıfatı hiçe sayarak, cemiyetimizin bilgisi ve onayı dışında, cemiyetimizin kurucusu olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonunun karşısında kurulmuş bir oluşum olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Aydın İl Temsilciliği yapan, aynı zamanda bölgesel bir televizyonun Aydın Haber Koordinatörü olan meslektaşımızla ilgili tüm haberlerde, aktif görevleri yerine “Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı” olarak yer almasından üyelerimiz ve cemiyetimiz adına son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğini halkın gözünde küçük düşürmek, üyemiz olsun olmasın kimsenin uhdesinde değildir. Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş amacı; gazeteciliğin, mesleki saygınlığını korumaktır. Bu vesile ile “Basın Meslek İlkeleri”ni bir kez daha hatırlatıyor, ilkelere uymayanlarla ilgili tüzüğümüzden doğan tüm haklarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kullanacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

BASIN MESLKEK İLKELERİ
1- Yayınlarda, hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dinî inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
3 – Kamusal bir görev olan gazetecilik -bu çok önemli- ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
4 – Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde, küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
5 – Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu olamaz.
6 – Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamaz.
7 – Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.
8 – Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan, o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından, kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.
9 – Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe, hiç kimse, suçlu ilan edilemez.
10 – Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
11 – Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur; kaynağın, kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik ve başka nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
12 – Gazeteci, görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
13 – Şiddet ve zorbalığı özendirici, insanî değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
14 – İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
15 – Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
16- Basın organları, yanlış yayımlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.”
Semra ŞENER
AGC BAŞKANI

AYDIN GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İbrahim Kılınç
Erdal Gündüz
Betül Çolak
Mehmet Özçakır
Ergun Korkmaz
Mehmet Öztürk
Hüsamettin Kaçar
Abdurrahman Fırat
Murat Şenbaklavacı
Nijer Sağlık

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Atilla Dağıstanlı
Aydın Sarı
Tuncer Altıntaş

DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Ahmet Gözen
Ahmet Varlık
Necip Uyanık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir